October 16,2019 | / ۱۳۹۸ / مهر / چ ۲۴

Etedal Online Agency

صفحه نخست روزنامه‌‌های یکشنبه، ۷ آذر

انتحار داعش مقابل شکوه اربعین؛ برخورد مرگبار ۲قطار در سمنان؛ زورآزمایی برف با مدیریت بحران؛ ایران عزادار حوادث سمنان و حله؛ گام دیگر برای حذف دلار و پرسپولیس صدر را به تراکتورسازی هدیه داد؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (یکشنبه، ۷ آذر) در قسمت پایین، قابل مشاهده است: