سعیدرضا جندقیان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اعتدال انلاین ادامه داد: در رویکرد جدید وزارت کشور، منابع اعتباری تخصیص یافته برای بخش روستایی، صرف توانمند سازی و اشتغال روستاییان می شود.


جندقیان با اشاره به اینکه پیش از این بیشتر منابع تخصیصی برای روستاها صرف هزینه های امور عمرانی و خدماتی می شد، افزود: سود حاصل از اشتغال روستاییان و همچنین توانمندسازی در رویکرد جدید، صرف خدمات رسانی و عمران روستایی می شود.
جندقیان اضافه کرد: بر اساس ماده ۳۶ آیین نامه مالی دهیاری ها، منابع درآمدی دهیاری به طورکلی از ۷ محل قابل تامین است که عبارتند از: درآمدهای ناشی از عوارض (درآمدهای عمومی)، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی دهیاری، درآمد حاصل از وجوه و اموال دهیاری، کمک های اعطایی دولت و سازمان دولتی، استفاده از تسهیلات مالی، اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی.

وی همچنین با اشاره به سیر برنامه های توسعه در کشور گفت: در این برنامه ها که از سال ۱۳۲۷ در کشور آغاز شده، وابستگی سکونتگاه ها به منابع دولتی مطرح بود اما در حوزه روستاها برای اولین بار در سال جاری و با پیگیری های رحمانی فضلی وزیر کشور و با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی ضمن آسیب شناسی برنامه های قبلی به این سمت رفته ایم که برنامه ریزی باید از پایین به بالا باشد یعنی روستاییان توانمندی ها و برنامه های خود را اعلام کنند.

جندقیان افزود: بررسی ها نشان می دهد که سرمایه گذاری های کوچک در حوزه کشاورزی و گردشگری به راحتی می تواند علاوه بر ایجاد درآمدهای پایدار در روستا سبب ایجاد اشتغال هم شود.

وی تصریح کرد: برای ایجاد درآمد پایدار در روستاها باید بر ظرفیت های نهفته در مشارکت روستاییان تکیه کنیم و به ترویج الگوهای روستایی مبتنی بر مشارکت های مردمی و ظرفیت های درونزا بپردازیم.

۲۱ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۱۴ روستایی در ۶۱ هزار و ۷۲۴ روستا در کشور زندگی می کنند که ۴۳ ، ۲۸ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

در مجموع بیش از ۸۷ درصد جمعیت روستایی کشور، زیر پوشش مدیریت و خدمات نهاد دهیاری قرار دارند.

خبرنگار: ناهید حاجی خانی