هفته گذشته دهمین کنگره جهانی اتاق های بازرگانی در سیدنی استرالیا برگزار شد.
برای نخستین بار در ٢٠ سالی که از برگزاری این رویداد مهم می گذشت، اتاق بازرگانی ایران حضوری موثر و همه جانبه در این کنگره دوسالانه پیدا کرد و خوش درخشید.
بیش از یک هزار نفر از رهبران بخش های خصوصی از ١٠٨ کشور دنیا گردهم آمدند تا به مدت سه روز درباره موضوع های مشترک، چالش های جهانی و آینده کسب و کار به بحث و گف و گو بنشینند و از یکدیگر بیاموزند و همچنین ابتکارها و نوآوری هایشان را با هم به رقابت بگذارند.
همزمان با اینکه در جنوب شرق دنیا بخش های خصوصی کشورها گرد هم آمده بودند در شمال غرب دنیا، در نیویورک، سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور یافته بودند.
در حالی که بخش های خصوصی به بررسی و تحلیل چالش های جهانی- از تروریسم تا مهاجرت، اشتغال، توسعه پایدار و…- می پرداختند و در این تعاطی افکار همگرایی می یافتند، در آن سوی دنیا برخی سیاستمداران نقدهای تند و تیزی را روانه یکدیگر می کردند و از ظن خود، مسببان چالش های منطقه ای و جهانی را انگشت نما می کردند.
برای ما که همزمان شاهد تعامل و همفکری و تلاش برای همگرایی بخش های خصوصی در سیدنی و دریافت کننده اخبار مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بودیم تضاد بین این ۲ گفتمان آشکار و هویدا بود.
گویی ۲ اتفاق در ۲ دنیای مختلف در جریان بود؛ یک دنیا تلاش می کرد داشته هایش را به اشتراک بگذارد و دنیای دیگر در تلاش بر آشکار کردن اختلاف هایش بود.
این دنیا از تجارت بدون مرز سخن می گفت و آن دنیا مرزبندی های فکری خود را پررنگ می کرد. دنیای بخش خصوصی نگاه به آینده داشت و دنیای سیاست بر محور گذشته سخن می گفت.
در یکی از نشست های جالب کنگره اتاق ها، بحث بر سر مهارت های آینده بود و سخنرانان بر این باور مشترک بودند که یک سوم شغل ها و ۴٠ درصد مهارت های موجود تا سال ٢٠٣٠ میلادی کاربرد نخواهند داشت و مهارت های جدیدی جای آنها را خواهند گرفت.
در نشست دیگری موضوع انقلاب چهارم صنعتی بود و اینکه چگونه تلفیق هوش مصنوعی پیشرفته و اینترنت اشیا، تولید و مصرف را دگرگون خواهد کرد.
در نشست پایداری کسب و کار من بحثی درباره تحول اتاق های بازرگانی از نسل اول به سوم و موضوع ورود اتاق ها به نسل چهارم را، همگام با انقلاب چهارم صنعتی مطرح کردم.
در یکی از بحث های جالب کنگره درباره دنیای فردا و بحث در زمینه چالش های جهانی، تحلیلی از پارادایم (انگاره) جدید سیاسی در دنیا ارایه شد که نشان می داد حکومت ها از مدل های متعارف راستگرا یا چپگرا در حال عقبگرد به مدل های رهبری فردگرایانه یا جنبش های پوپولیستی (۲ سر طیف) اند.
دیدگاههای طرح شده در کنگره بخش خصوصی در کنار اتفاقاتی که در نیویورک و به طور کلی در سطوح تعاملات دولت-دولت، در جریان بود مرا به چند نتیجه رهنمون کرد:
– در حالی که بخش خصوصی با بهره گیری از فناوری، و همچنین جامعه مدنی با افزایش سریع سطح دانش و بهره گیری از شبکه های اجتماعی، در چهار دهه گذشته به رشد و پیشرفت خود سرعت بخشیده اند، دولت ها در مدل های کشورداری سیر قهقرایی طی کرده اند.
– این موضوع باعث شده است تضادی آشکار به وجود آید. دولت ها در نقش رهبری ملت های خود (متشکل از بخش خصوصی و جامعه مدنی) از آنها و مطالباتشان و همچنین مدل ها و راهکارهایشان برای حل مشکلات جهانی عقب مانده اند و این عقب ماندگی باعث شده است نقش رهبری دولت ها مورد تردید و بی اعتمادی ۲بخش دیگر قرار گیرد.
– دولت ها در واکنش به این تضاد به جای تلاش برای به روز رسانی مدل های کشورداری، به سوی تمرکز قدرت یا بندبازی قدرت (۲سر طیف سیر قهقرایی کشورداری) عقب کشیده اند.
این عقب نشینی گفتمان سیاسی دولت ها را نیز قطبی تر کرده است؛ یعنی بیشتر به نفی دیگران روی آورده اند تا اثبات خود.
– در یک جمله: انقلاب های صنعتی، بخش خصوصی را به جلو رانده است و جامعه اطلاعاتی، نهادهای مدنی را بارور کرده است اما فن کشورداری همپای ۲ بخش دیگر متحول نشده است.
سیاستمداران نتوانسته اند مهارت های هزاره سوم برای اداره کشورها را فرا بگیرند.
بدون شک اگر سیاستمداران بر همین سبیل پیش بروند سیاست، یکی از شغل هایی خواهد بود که تا چند دهه دیگر کاربردی نخواهد داشت.
امیدوارم که سیر قهقرایی کشورداری در دنیا متوقف شود؛ که اگر نشود بهای آن را ملت ها باید بیش از گذشته بپردازند. زمان آن رسیده است که مدارس علوم سیاسی به آینده پژوهی سیاست دست بزنند و مهارت های جدیدی را به دانشجویان خود بیاموزند.
دولت ها نیز باید مدل های کشورداری را بازنگری اساسی کنند و بیش از آن و پیش از آن، به خانه تکانی باورهایشان بپردازند.
بخش خصوصی و جامعه مدنی دیگر در چارچوب روابط خط کشی شده دولت ها جای نمی گیرند.
………………………………………….
* نایب ‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران