دبیرکل حزب استقلال ایران در دیدار با جمعى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با برشمردن توانمدى ها و خدمات گزینه ى پیشنهادى براى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى ، شریعتمدارى را فردى انقلابى و خدمتگذار صدیق نظام دانست

دبیرکل حزب استقلال ایران در دیدار با جمعى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با برشمردن توانمدى ها و خدمات گزینه ى پیشنهادى براى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى ، شریعتمدارى را فردى انقلابى و خدمتگذار صدیق نظام دانست و از نمایندگان مردم در خانه ملت خواست تا با رأى اعتماد قاطع خود، سبب آن شوند تا نظام مقدس جمهورى اسلامى بیش از گذشته از خدمات رئیس اسبق ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) بهره ببرد.

دکتر محمد ارشدى در بخش دیگرى از سخنان خود با برشمردن دوران سخت اقتصادى کشور در ابتداى دولت دوازدهم تصریح کرد که شریعتمدارى با همه ى توان در یک سال گذشته در خط مقدم فشارهاى اقتصادى وارد شده به صنعت ایستاد و به جد مى توان گفت اگر گزینه ى دیگرى به جز شریعتمدارى در این سمت قرار داشت، وضعیت صنعت و بازرگانى کشور به مراتب آسیب پذیرتر از شرایط کنونى بود.

رئیس ستاد مردمى دکتر روحانى در انتخابات ٩٢ با تأکید بر حمایت همه اقشار جامعه از دولت که خواست و دستور مقام معظم رهبرى مى باشد تصریح کرد: هر چهار گزینه ى پیشنهادى براى وزارت خانه هاى راه و شهرسازى، اقتصاد و دارایى، صنعت معدن تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعى به نوعى در تسلط و آگاهى به امور وزارتخوانه هاى یاد شده اجتهاد داشته و مجلس محترم نیز با رأى قاطع خود، ترمیم هرچه سریع تر دولت را رقم خواهند زد.