پس از پایان مراسم دومین سالگرد رحلت آیت الله هاشمى رفسنجانى از چهار عنوان کتاب با موضوعات اندیشه ها و بیانات و مجموعه یادداشت‌ها و گفت‌وگوهاى رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط دکتر فاطمه هاشمى رونمایى شد.

پس از پایان مراسم دومین سالگرد رحلت آیت الله هاشمى رفسنجانى از چهار عنوان کتاب با موضوعات اندیشه ها و بیانات و مجموعه یادداشت‌ها و گفت‌وگوهاى رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط دکتر فاطمه هاشمى رونمایى شد.

به گزارش اعتدال آنلاین، آثار ارائه شده بدین شرح است:

کتاب سرو همیشه ایستاده مجموعه ى یادداشت ها و گفت‌وگوهاى دکتر غلامعلى رجایى با آیت الله هاشمى رفسنجانى

کتاب اجتهاد پویا در اندیشه و بیانات حضرت آیت الله هاشمى رفسنجانى(ره) با مقدمه ى آیت الله دکتر سید محمود علوى وزیر محترم اطلاعات به اهتمام مصطفى عباسى

کتاب قران صحیفه جاوید در اندیشه و بیانات حضرت آیت الله هاشمى رفسنجانى(ره) با مقدمه دکتر سعید لاهوتى داماد آیت الله هاشمى به اهتمام مصطفى عباسى

کتاب حقوق بشر در اندیشه و بیانات حضرت آیت الله هاشمى رفسنجانى(ره) با مقدمه دکتر سید حسین موسویان سفیر اسبق ایران در آلمان در دولت آیت الله هاشمى به اهتمام مصطفى عباسى